Training en coaching    

Sociale duurzaamheid

Workshop sociale duurzaamheid

Workshop sociale duurzaamheid

 

Sociale duurzaamheid gaat over (het versterken van) relaties tussen mensen. Over zelforganiserend vermogen en gezamenlijke verantwoordelijkheid, ofwel de wijkenergie. Aan de hand van drie principes ‘openheid’, ‘flexibiliteit’ en ‘continuïteit’ lichten we onze visie op sociale duurzaamheid toe. Met concrete voorbeelden en casussen van de deelnemers worden deze begrippen geconcretiseerd. Vervolgens krijgen cursisten tips hoe ze wijkenergie kunnen opsporen en beter benutten. Daarnaast geven wij tips over hoe belemmeringen van bewoners weggenomen kunnen worden, zodat zij zelf actief kunnen worden binnen hun wijk of buurt.
 
Voorbeelden:

  • Presentatie Sociale Duurzaamheid, op de ‘Projectenparade Duurzame Stad’ van Elba Media
  • Workshop Sociale Duurzaamheid voor medewerkers van detacheringsbureau Vitae
  • Presentatie ‘Sociale duurzaamheid: werken aan een duurzaam rendement van sociale investeringen’ voor het Symposium ‘Sociale Duurzaamheid: De bewoners centraal’ van FORUM, Vereniging voor Volkshuisvesting
  • Training Duurzaam versterken van bewonersparticipatie voor medewerkers van Vestia Westland

Vitae
In 2011 verzorgde Início een workshop sociale duurzaamheid voor medewerkers van detacheringsbureau Vitae. Voor woonconsulenten, projectleiders en verhuurmedewerkers gaf de workshop praktische handvaten om te werken aan sociale duurzaamheid. De workshop gaf antwoorden op vragen als: Hoe zorg ik ervoor dat bewonersinitiatieven niet doodbloeden? Hoe zorg ik ervoor dat ik verschillende doelgroepen bereik met de dingen die ik organiseer? Hoe kan ik geld besparen door betere samenwerking in de wijk?

De cursisten gaven aan dat de cursus een praktische en heldere invulling geeft aan werken aan duurzaamheid. Een woonconsulent van een corporatie: ‘Nu begrijp ik pas wat ik concreet kan doen in mijn werk om aan de duurzaamheidsambities van mijn organisatie te werken’. 
 


 

 

   Incio   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Incio op Twitter