Training en coaching    

Vernieuwende bewonersparticipatie

Vernieuwende bewonersparticipatie


Vernieuwende bewonersparticipatie 

 

Met een cursus bewonersparticipatie in de praktijk gaat Início in op diverse aspecten rondom bewonersparticipatie, afgestemd op uw specifieke vraag. Zo kunnen wij aandacht besteden aan formele versus informele participatie, bewonersparticipatie bij planvorming of juist overheidsparticipatie bij bewonersinitiatieven. Daarnaast geven wij regelmatig workshops en presentaties over succesfactoren en vernieuwende participatievormen om andere doelgroepen te bereiken. Daarbij kunnen wij ook ingaan op e-participatie en social media.
 
Voorbeelden:

  • Workshop Bewonersparticipatie in de praktijk, op Masterclass Maatschappelijke Sturing, TU Delft
  • Workshop ‘Hoe krijgen we meer inspiratie en constructief advies van onze huurders?’, voor PWS Rotterdam (nu Havensteder)
  • Workshop ‘Huurdersparticipatie in een veranderende organisatie’, voor SEV aan Wonen Limburg & huurdersorganisaties
  • Gastcollege Participatie voor de studierichting Ruimtelijke Ordening & Planologie aan de Hogeschool Rotterdam
  • Training Duurzaam versterken van bewonersparticipatie voor medewerkers van Vestia Westland 

 

 

 


 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter