Training en coaching    

Wijkgericht werken

Workshop wijkgericht werken


Workshop wijkgericht werken


 

 

Início geeft regelmatig op maat gemaakte trainingen en coachingstrajecten over wijkgericht werken om onze kennis en ervaring over te dragen aan opdrachtgevers. Het varieert van individuele coaching van medewerkers tot aan trainingssessies aan een team of afdeling. Bij het maken van wijkplannen gaan we bijvoorbeeld in op verschillende technieken voor goed onderzoek in de wijk, zoals bewoners interviewen en foto’s maken van positieve en negatieve zaken. Ook leert u deze ervaringen in een (SWOT) analyse samen te voegen en uit te werken in een wijkvisie met uitvoeringsprogramma. Daarnaast besteden we aandacht aan samenwerking met wijkpartners in de verschillende projectfases en hoe u dit kunt versterken. Ook het (door)ontwikkelen van een lokale visie op wijkgericht werken, met uitleg over doelen, ambities en rollen en wederzijdse verwachtingen behoort tot de mogelijkheden.
 
Voorbeelden:

  • Coaching regisseur beheer Woonbron
  • Coaching wijkbeheer Hellevoetsluis
  • Presentatie ‘Verder met Vogelaar, tips & tricks uit de praktijk’, op discussiebijeenkomst Vitale Stad
  • Presentatie Maatschappelijk Investeren Lombardijen, op SBO studiedag Leefbaarheid en wijkontwikkeling
  • Leidraad gebiedsgerichte aanpak Spijkenisse 

 


 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter