Detachering

Veiligheid aanpakken op de juiste manier


Veiligheid is een belangrijk onderdeel van leefkwaliteit en maakt vrijwel altijd onderdeel uit van onze werkzaamheden in buurten en wijken. De ervaring heeft ons geleerd dat veiligheid niet alleen te bereiken is met een analyse van misdaadgegevens en het opstellen van een veiligheidsplan. Juist vanuit andere invalshoeken kan concreet gewerkt worden aan het verbeteren van de veiligheid en het terugdringen van onveiligheidsgevoelens in buurt, straat of portiek.
Het klinkt als een open deur, maar de praktijk heeft ons bewezen dat een prettige en veilige omgeving alleen bereikt kan worden als alle betrokken professionals, instanties en bewoners zich samen verantwoordelijk voelen en samen inzetten voor die veilige leefomgeving. 

Voor de gemeente Capelle aan den IJssel was Johan Vellinga van Início in 2011 gedetacheerd als projectleider veiligheid voor de Maria Danneelserf en omgeving en het complex 747 (waaronder de Uiverstraat). Tevens was hij kwartiermaker voor de reeds aangenomen stadsmariniers.
De Maria Danneelserf en complex 747 zijn twee Capelse hot spots als het over veiligheid gaat. De Maria Danneelserf is een wijkwinkelcentrum in een typische bloemkoolwijk. Recent zijn hier overvallen gepleegd en dat was de bekende druppel. Samen met bewoners, winkeliers, VVE vertegenwoordigers en instanties is de afgelopen maanden gewerkt aan een programma voor het verbeteren van de veiligheid. Zij hadden zich verenigd in de werkgroep veiligheid en Início heeft deze werkgroep begeleid bij het maken van het programma. Dat is nu in concept gereed. In het programma staan allerlei deelprojecten opgenomen die tezamen de veiligheid dienen te versterken. Zo kunnen ondernemers veiligheidsscans krijgen voor hun winkels, komen er waarschijnlijk camera’s, wordt de buitenruimte opnieuw ingericht, gaan bewoners aan de slag met kleur en fleur, komt er SMS alert en een email-circle, willen bewoners actief gaan meedoen aan buurtpreventie worden parkeergarages opnieuw tegen het licht gehouden. Het programma is inmiddels goedgekeurd door de stuurgroep veilig en door het College van B&W.
Complex 747 is een buurt die sterk aan het veranderen is. Oudere bewoners trekken weg en maken plaats voor nieuwe instroom, vaak jonge gezinnen. Het samenleven in de buurt staat daardoor onder druk. Overlast, niet onderhouden tuinen, en botsende leefstijlen zijn het gevolg. Begin juni is er een wijkbrede bewonersbijeenkomst georganiseerd waarbij bewoners de kans kregen om alles te zeggen wat hen dagelijks bezighoudt. Wat er goed gaat in de buurt en wat niet. Een zeer enerverende maar nuttige avond die veel waardevolle informatie heeft opgeleverd. Al deze informatie wordt, net als in de Maria Danneelserf in een programma gezet. Een pakket aan maatregelen die de leefbaarheid in veiligheid in dit deel van Capelle aan den IJssel moet verbeteren. Vooruitlopend op dit programma zijn gemeentelijke diensten en corporatie al aan de slag gegaan. Ergernissen over de buitenruimte worden versneld opgelost en de corporatie heeft een huismeester aangesteld die snel kan reageren op klachten en vragen. Daarnaast worden overlastgevende gezinnen in kaart gebracht en bezocht.
Voor beide hot spots geldt dat bewoners intensief worden betrokken bij de aanpak van de onveiligheid. Snelle actie op vragen is daarbij essentieel. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar repressie van overlast maar ook andere zaken, die op het eerste gezicht misschien niets met veiligheid te maken hebben, worden aangepakt.
 
Meer weten over veiligheid?
Início verzorgde naast dit project ook een onderzoek naar 'Veiligheid tijdens herstructurering' voor de gemeente Rotterdam, een evaluatie van 'Toezicht in de avond' voor Com·wonen, een procesmanager 'Verbetering winkelcentrum Beverwaard' in Rotterdam, de conferentie en week van de veiligheid ‘Veilig in ons Westland’ voor de gemeente Westland en een beleidsadviseur integrale veiligheid voor gemeente Schiedam. Onze beleidsadviseur was verantwoordelijk voor het opstellen van het stedelijk beleidsplan Veiligheid 2008-2011, samen met bewoners en ketenpartners. 
 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter