Advies

Leefbaarheidsbeleid Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en dorpsvisie Westdorpe

Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen

 


 

In 2012 heeft Início voor Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een aantal inspirerende werksessies georganiseerd waarin gezamenlijk is gewerkt aan een heldere definitie van leefbaarheid en wijk- en klantgericht werken.  

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft verspreid over 41 kernen over geheel Zeeuws-Vlaanderen een bezit van ongeveer 6200 woningen. Samen met twee andere corporaties is een strategische visie en plan opgesteld. Hierin staan gezamenlijke afspraken over onder meer het strategisch woningvoorraadbeheer en hoe hiermee om te gaan in een krimpgebied. In het verlengde daarvan wil Woongoed Zeeuws Vlaanderen meer wijkgericht en klantgericht gaan werken aan het behouden en verbeteren van de leefbaarheid.

Centrale vragen hierbij zijn:

  • Wat is leefbaarheid;   
  • Wat is klantgericht werken (vraaggericht versus vraaggestuurd);  
  • Wat is de rol van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen hierbij;  
  • Wanneer pak je als corporatie de regie;  
  • Wat is een goed stappenplan om te komen tot leefbaarheidsprojecten;  
  • Welke partners betrek je wanneer bij het werken aan leefbaarheid;  
  • Hoe kom je tot een wijk-, dorps-, of kernvisie.    

Samen met medewerkers van Woongoed Zeeuws Vlaanderen zijn in een aantal inspirerende sessies deze vragen ingevuld.

Na het interne opleidingstraject ‘klantgericht werken aan leefbaarheid’ heeft Início een toekomstvisie voor Westdorpe opgesteld. De toekomstvisie diende twee doelen. Ten eerste het toekomstperspectief voor Westdorpe zelf en wat deze visie betekent voor leefbaarheidsinitiatieven en het strategisch voorraadbeheer in dit krimpgebied. Een tweede doelstelling was de visie zo te vorm te geven dat het kan dienen als dummy - als voorbeeldvisie - voor de visies die gaan volgen voor het overige bezit van Woongoed Zeeuws Vlaanderen.
 
Woongoed Zeeuws Vlaanderen kan nu dankzij het opleidingstraject en de dummy zelf aan de slag met klantgericht werken aan leefbaarheid.

 

 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter