Advies

Werksessies Rijnhart Wonen

Rijnhart Wonen

Achterpad

Ondergrondse containers

 


 

Voor woningcorporatie Rijnhart Wonen in Leiderdorp organiseert Início een aantal werksessies binnen de thema’s leefbaarheid en participatie. De sessies zijn bedoeld om het team van huismeesters en de betrokken woonconsulent te ondersteunen, inspireren en te coachen bij de invulling en uitwerking van leefbaarheid en participatie.

Rijnhart Wonen is een woningcorporatie met een kleine 3.500 woningen verspreid over Leiderdorp en Zoeterwoude. In 2012 heeft Rijnhart Wonen in haar nieuwe bedrijfsplan een duidelijke visie voor leefbaarheid en participatie benoemd. Zelfredzaamheid en Simpel zijn hierbij de belangrijkste speerpunten. Deze visie betekent een andere manier van werken voor het team van huismeesters en woonconsulenten. In een aantal werksessies helpt Início het team bij de invulling en uitwerking van de thema’s leefbaarheid en participatie en de gevolgen daarvan voor hun functie. Hierbij komen vragen aan orde als: waar ben je zelf verantwoordelijk voor, wat heb je nodig aan instrumenten om je werk goed te kunnen doen en hoe kunnen bewoners participeren. Gezamenlijk gaan we op zoek naar een goede invulling. Door coaching en het geven van voorbeelden van elders, krijgt het team inzicht in de nieuwe manier van werken en kunnen ze hun eigen rol hierin bepalen en vormgeven.
Het eindproduct wordt geen uitgebreide rapportage, maar een praktisch product. Bijvoorbeeld een boekje met goede participatie-instrumenten en een flyer voor bewoners waarin de visie van Rijnhart Wonen duidelijk en helder wordt uitgedragen.
 
We proberen de werksessies op een actieve manier in te vullen. We gaan in het eigen werkgebied op zoek naar mooie voorbeelden en verbeterpunten, en we gaan op werkbezoek bij een andere corporatie die een soortgelijk proces heeft doorlopen.
 
Binnen de werksessies houden wij vast aan onze filosofie dat leefbaarheid en participatie op een sociaal duurzame manier moeten zijn vormgegeven. Dit houdt in dat openheid, flexibiliteit en continuïteit in het proces verankerd zitten.
Lees in de onderstaande artikelen meer over sociale duurzaamheid.

Hoe je als wijkprofessional kunt werken aan een sociaal duurzame aanpak
(VHV - Bulletin mei 2012, Esmeralda van Tuinen)

Naar een duurzaam rendement van sociale investeringen
(VHV - Bulletin maart 2012, Freek Liebrand)


 

 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter