Uitvoering    

Wijktoezicht in Pijnacker-Nootdorp

Wijktoezicht Pijnacker-Nootdorp

 

 

Als het gaat om het verbeteren van de veiligheid in de woonomgeving kunnen bewoners een belangrijke bijdrage leveren, bijvoorbeeld in de vorm van buurtpreventie. Voor het opstarten, uitvoeren en evalueren van buurtpreventie projecten levert Início regelmatig deskundige begeleiding. In Pijnacker-Nootdorp is een pilot project Wijktoezicht gestart in Klapwijk.

Het opstarten van buurtpreventie, waar bewoners als ‘extra ogen en oren’ zelf een bijdrage leveren aan de veiligheid in eigen woonomgeving, gebeurt in elke wijk, buurt of dorp anders. Hoe het ook georganiseerd wordt, het succes valt of staat met de betrokkenheid van burgers en goede coördinatie vanuit gemeente en politie. Die betrokkenheid van burgers ontstaat vaak uit noodzaak, omdat zich veel inbraken of problemen voordoen. Maar uit de vele ervaringen in het land blijkt dat het echt een wezenlijke bijdrage levert aan de veiligheid en dat het aantal incidenten vermindert.
 
Het leuke van het project Wijktoezicht in Pijnacker is dat we samen met een aantal wijkverenigingen de algemene opzet voor de hele gemeente hebben uitgedacht en dat we iedereen uitdagen om mee te doen, als wijktoezichthouder maar ook als alerte actieve bewoner. Inmiddels is wijktoezicht in volle gang, en met simpele middelen als een twitteraccount @WijktoezichtKW is de communicatie makkelijk en snel geregeld!
 
 

 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter