Advies

Evaluatie SEV-programma Bewoners en invloed

Over bewoners bereiken en het bereik van bewoners

Bewoners en Invloed 

 


 

Waar en hoe is winst te behalen bij het vernieuwen en versterken van bewonersparticipatie?
Dit is de centrale vraag in het rapport ‘Evaluatie SEV-programma Bewoners en invloed’. Met het rapport is het gelijknamige driejarige programma, dat de SEV met De Woonbond uitvoerde, afgerond. Dit in 2010 gestarte programma had tot doel te onderzoeken of de invloed van bewoners op hun directe woonomgeving zou kunnen worden vergroot. De evaluatie, die Início met trots heeft uitgevoerd, maakt duidelijk dat er op het terrein van bewonersparticipatie innovatie nodig én mogelijk is.

Download het rapport hier.

Het experimentenprogramma Bewoners en Invloed was een breed programma met zowel aandacht voor beleidsparticipatie als maatschappelijk initiatief. Binnen de experimentlijnen (1) formeel en informeel verbinden, (2) huurderparticipatie in gemengde complexen, en (3) communitysites is door verschillende experimentpartners ervaring opgedaan met vernieuwende participatie. Van alle experimenten is in de rapportage bondig beschreven wat er is gedaan, welke resultaten er waren en welke succes- en belemmerende factoren daarbij een belangrijke rol speelden. Daarnaast zijn ook SEV-experimenten rond actief burgerschap in Drentse dorpen en Rotterdam Feijenoord opgenomen in de evaluatie en is er aandacht voor bewonersbudgetten.

In de algemene conclusies wordt duidelijk waar de echte winst zit en hoe we in onze huidige maatschappij kunnen zorgen voor waardevolle invloed en betrokkenheid van bewoners. Winst is te behalen door bewoners écht centraal te stellen. Door aan te sluiten bij hun wensen en behoeften kan met de juiste professionaliteit, een adequaat instrumentarium en een eigentijds vormgegeven medezeggenschapsstructuur nog veel meer energie uit bewoners gehaald worden. In de conclusies lees je welke vernieuwende praktijken succesvol zijn. In de afzonderlijke hoofdstukken wordt dieper ingegaan op de specifieke experimentthema’s.

Enkele interessante conclusies zijn dat er alternatieven nodig zijn voor het vertegenwoordigend model en dat daar succesvol mee wordt geëxperimenteerd. Huurdersorganisaties zouden meer in de rol van ‘procesbewaker’ kunnen functioneren en samen met de corporatie nadenken over een goed functionerend participatiebeleid, zonder zichzelf daarbij centraal te stellen als vertegenwoordigend orgaan. Ook is het goed mogelijk om verregaande invloed voor huurders te organiseren in gemengde complexen, maar is het belangrijk te beseffen dat zelfs volledig stemrecht in de VvE niet automatisch leidt tot een grotere betrokkenheid van huurders en beter contact tussen huurders en kopers. Daarnaast blijken communitysites als instrument goed inzetbaar voor zowel het versterken van formele invloed als voor informele vormen van invloed van bewoners op de eigen woonomgeving. Wel kost het in stand houden van een online community meer tijd en inspanning dan vaak gedacht.

 


 

 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter