Detachering

Adviseur Participatie Slaaghwijk, Portaal Leiden

 

In de Slaaghwijk in Leiden Noord staat een renovatie gepland. In afwachting op een nieuwe, vaste participatiemedewerker heeft Portaal Leiden Início gevraagd om een tijdelijke adviseur participatie. Freek Liebrand was als adviseur participatie verantwoordelijk voor de communicatie en participatie bij het behalen van draagvlak (tenminste 70% akkoord) voor de renovatie van de Slaaghwijk. 

Met de aanwezige klankbordgroep en bewonerscommissies zijn de renovatieplannen besproken is het Sociaal Maatwerk opgesteld. In het Sociaal Maatwerk worden de afspraken die zijn vastgesteld in het Sociaal Statuut, dat voor heel Leiden geldt, uitgewerkt voor de betreffende situatie. In het Sociaal Maatwerk staan afspraken over de hoogte van vergoedingen, de invulling van tijdelijke voorzieningen en de geboden bewonersbegeleiding tijdens de uitvoering. De adviseur participatie is ook verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan bewoners. 
 
In overleg met collega’s en bewonersgroepen is een Plan van Aanpak geschreven voor het draagvlakonderzoek en zijn alle bijbehorende voorbereidingen getroffen voor  de informatievoorziening, bewonersbijeenkomsten en huis-aan-huis bezoeken. Doordat Portaal op dit moment minder investeringsmogelijkheden heeft, zijn de draagvlakmeting en de renovatie in Slaaghwijk voor onbepaalde tijd uitgesteld. Hierdoor heeft de adviseur participatie (nog) geen uitvoering kunnen geven aan het draagvlakonderzoek.

 
 

 

 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter