Advies

Visie Dorpsgericht werken in Drimmelen 

Gemeente DrimmelenDrimmelen

 

Zeeuws-Vlaanderen
 

In vertrouwen met elkaar samenwerken is het uitgangspunt van de visie Dorpsgericht werken in gemeente Drimmelen. Dit houdt in dat bewonersgroepen, de gemeente, woningstichtingen, de politie en het jongerenwerk nauw samenwerken om de leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid in de kernen te vergroten.  

Bij deze manier van werken worden bewoners uitgedaagd zelf mee te denken en vooral te doen en worden professionals uitgedaagd de verantwoordelijkheid en deskundigheid van bewoners tot zijn recht te laten komen. In de gemeente zijn zes bewonersgroepen actief voor de dorpen Drimmelen, Made, Lage Zwaluwe, Hooge Zwaluwe, Terheijden en Wagenberg. 
 
De vernieuwde visie Dorpsgericht werken is in februari 2013 unaniem door de raad vastgesteld. Início begeleidde de totstandkoming in nauwe samenwerking met de bewonersgroepen en de professionals van gemeente, politie, woningstichtingen en welzijnswerk en stelde de visie op. Er was onder meer behoefte aan om het Dorpsgericht werken binnen de gemeentelijke organisatie beter te implementeren, met een heldere rolverdeling voor alle actoren.
 
Nieuw in deze visie is dat de gemeente burgers meer de ruimte geeft om zaken op te pakken. Het vertrouwen om samen te werken is versterkt. Dit is een belangrijk winstpunt van de open manier waarop het proces was ingericht. De visie schept kaders en helderheid over rollen en positie van bewonersgroepen. Er is een ‘nieuwe’ flexibiliteit afgesproken, waarbij de positie van bewonersgroepen in principe neutraal is, maar waar wel van afgeweken kan worden. Als een bewonersgroep wel bepaalde belangen wil behartigen omtrent een onderwerp, bijvoorbeeld bij het sluiten van een voorziening, zal dit duidelijk gemaakt moeten worden aan de gemeente en de samenwerkingspartners. Het gaat om het bespreken van wederzijdse verwachtingen. De gemeente en partners zullen vervolgens met die rol omgaan. Zij kunnen niet meer uitgaan van neutraliteit en de andere rollen van een  bewonersgroep (bijvoorbeeld andere bewoners informeren, de gemeente adviseren, partijen verbinden, ondersteunen) kunnen niet meer goed ingevuld worden. In een dorp kunnen verschillende zienswijzen bestaan waar de gemeente en partners rekening mee moeten houden. Het gevolg is dat een bewonersgroep in sommige gevallen wel en in sommige gevallen geen officiële sparringpartner is.
 
Door hier tijdens de totstandkoming van dezevisie heldere afspraken over te maken, is een vernieuwde basis voor samenwerking ontstaan. Dit voorkomt frustraties en jarenlange processen die niets opleveren. Sterker nog, het schept kaders om de participatie van bewoners in de gemeente zo groot mogelijk te laten zijn, in zowel het meedenken als het meedoen.
 
Início heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen of verder uitbouwen van wijk- en gebiedsgericht werken en verzorgt in dit kader evaluaties, trainingen, workshops en coaching. Elke gemeente is anders en daarom leveren wij altijd maatwerk. Samen met u en eventuele wijkpartners zoeken wij naar de beste invulling en organisatievorm.
Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Wij komen graag bij u langs voor een persoonlijke toelichting. 
 
 


 

 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter