Advies

Werksessies Participatie, Wonen Limburg

Wonen Limburg


 

 


 

Hoe verbind je de bestaande, formele participatiestructuur aan vernieuwende initiatieven? Dit was de centrale vraag voor Wonen Limburg en haar huurdersorganisaties in het project ‘Participatie Nieuwe Stijl’, waarin zij gezamenlijk de participatie(vormen) willen vernieuwen, professionaliseren en verankeren in de organisatie. Het werd Início snel duidelijk dat zij in hun zoektocht vooral gefocust waren op vorm en structuur. Er was nog onvoldoende nagedacht over het doel en het gezamenlijk belang van participatie.

In drie werksessies heeft Início Wonen Limburg en haar huurdersorganisaties verder op weg geholpen. De werksessies hadden als doel eerst het gezamenlijk belang van participatie te formuleren en vanuit daar de nieuwe participatiestructuur verder vorm te geven. De basishouding die wij hanteerden tijdens de werksessies is ‘werken vanuit het gezamenlijk belang’. Dus niet op basis van standpunten, denken in termen van wij/zij, de één wint en de ander verliest. Maar wel op basis van belangen, luisteren en inleven in de ander, gezamenlijk oplossingen zoeken en werken naar een win-win situatie.
Tijdens de werksessies zijn de onder meer volgende onderwerpen besproken:

  • Verschillende vormen, doelen en definities van participatie om tot een gedeelde visie op het belang van participatie te komen
  • De organisatieveranderingen bij Wonen Limburg en de gevolgen daarvan voor huurders en huurdersorganisaties
  • De onderwerpen, betrokken personen, participatievormen en de rollen van Wonen Limburg en huurdersorganisaties bij participatie op verschillende schaalniveaus: (1) Individuele huurderszaken, (2) Leefbaarheid & meedoen, (3) Gebiedsplannen & -projecten, (4) Beleid Wonen Limburg breed
  • Een voorstel voor gescheiden overlegagenda’s met de huurdersorganisaties: een strategisch overleg en een operationeel overleg.

In korte tijd is de basis gelegd voor een nieuwe participatiestructuur met duidelijke afspraken over participatie op verschillende schaalniveaus. 

 

 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter