Uitvoering    

Vindplaatsen duurzame voorbeeldwoningen, Den Haag

zonnepaneel 1

laakkaart 1

zonnepaneel 2

laakkaart 2


Gemeente Den Haag geeft huiseigenaren subsidie voor duurzame investeringen in ruil voor het openstellen van hun voorbeeldwoning. Algemene communicatie motiveert bewoners onvoldoende en het werven van woningeigenaren om energiebesparende maatregelen te treffen vraagt veel tijd. Om in Laak kansen en vindplaatsen te identificeren ontwikkelde Início een methode om het stadsdeel te analyseren. Op basis van de analyse kan de gemeente - met de juiste toon en het juiste medium - aan de slag.

Gemeente Den Haag gelooft dat ook in Stadsdeel Laak eigenaren wonen die hun woning zouden willen verduurzamen. De gemeente is actief bezig met het verduurzamen van de Haagse wijken. Daarvoor zijn diverse subsidies beschikbaar. Men is ervan overtuigd dat wanneer bewoners elkaar informeren, een persoonlijke benadering door medebuurtbewoners, dit het meeste resultaat oplevert. Dit blijkt ook uit recente ervaringen van het ‘blok voor blok’ project in verschillende gemeenten.
Daarom wordt er gezocht naar bewoners die een of meerdere duurzame maatregelen in hun woning willen realiseren en vol trots het resultaat aan andere bewoners willen laten zien. Ofwel ze worden een duurzame voorbeeldwoning en ontvangen enkele malen per jaar bewoners tijdens een open dag.
 
Algemene communicatiemiddelen op de gemeentewebsite bereiken weinig bewoners. Daarom besloot de gemeente om Stadsdeel Laak anders te benaderen. Início ontwikkelde voor de gemeente een quick scan met als doel om in Laak kansen en vindplaatsen te identificeren. Op basis van de quick scan kan de gemeente - met de juiste toon en het juiste medium - gericht aan de slag.
 
Een studie van veel verschillende gegevens over het gebied, diverse gesprekken en schouwen op locatie hebben geleid tot kansrijke vindplaatsen. Niet alleen onderwerpen als bouwjaar, eigendomsverhoudingen en geschiktheid van de woningen zijn relevant, maar bijvoorbeeld ook leeftijden en leefstijlen van bewoners, recente mutaties en mogelijke samenwerking met makelaars en aannemers in de buurt.
Op basis daarvan wordt een mix van middelen ingezet om bewoners te bereiken en te interesseren, zowel gericht op individuen als op groepen bewoners en zowel gericht op mensen die wel en die niet digitaal zijn ingesteld. Bestaande netwerken en communicatiekanalen worden ingezet om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden voor verduurzaming. En campagne activiteiten sluiten aan bij bestaande feesten en evenementen in de wijk.
 
Behoefte aan een gesprek over hoe u met uw duurzaamheidsmaatregelen meer mensen bereikt en inspireert? Neem contact met ons op.
 
 

 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter