Advies

Verkenning Corpovenista Corporatie en Bewoners

CorpovenistaCorpovenista

 


 


Wat is een goede voedingsbodem voor verregaande samenwerking tussen corporaties en bewoners? Op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid en gericht op het vergroten van bewonersverantwoordelijkheid. Waar is de corporatie haar eigen hindermacht?

Voor Corpovenista zijn er diverse aanleidingen om de positie van bewoners nader te bekijken, zoals de veranderende maatschappij en de positie van de corporatie daarin. Deze ontwikkelingen bieden mogelijkheden voor verregaande samenwerking met bewoners op het domein van de woning en de onmiddellijke woonomgeving. Om daar een eerste beeld van te krijgen is een verkenning uitgevoerd om handvatten te geven voor het creëren van een goede voedingsbodem voor samenwerking met en tussen bewoners, gericht op het vergroten van bewonersverantwoordelijkheid.
 
Op grond van praktijkvoorbeelden zijn motieven, belemmeringen en handvatten gedestilleerd voor het vergroten van die bewonersverantwoordelijkheid. Uit de motieven en belemmeringen van bewoners komt naar voren dat de mate waarin (mentaal of economisch) eigenaarschap wordt gevoeld door bewoners bepalend is voor hoe ver ze willen of kunnen gaan in de samenwerking of het overnemen van taken van de corporatie. Uit de voorbeelden zijn veel voorkomende combinaties van motieven en belemmeringen van bewoners, hun levensfase en woonsituatie, de mate van mentaal eigenaarschap en vormen van samenwerking gegroepeerd:
  • Huurder past eigen woning aan
  • Wij bewoners kunnen het zelf (beter)
  • Huurder wil geld besparen
  • Wij bewoners willen een probleem oplossen
  • Wij zijn bewoners met gemeenschapszin en organiseren ons

Elke categorie biedt handvatten om meer verantwoordelijkheden over te dragen. De meer geslaagde voorbeelden laten zien dat zoveel mogelijk mentaal eigenaarschap en het liefst ook economisch eigenaarschap belangrijke triggers zijn voor bewoners.
 
In de eerste plaats is er nog veel winst te behalen in de kleinschalige, praktische vormen van samenwerking op basis van wederkerigheid. Dit is mogelijk door professionals op de werkvloer met voldoende mogelijkheden, mandaat en budget in staat te stellen aan te sluiten op initiatieven van bewoners en hier maximaal in te faciliteren zonder te sturen. In de tweede plaats zal de corporatie haar zeggenschap moeten verkleinen om ruimte te scheppen voor huurders. De corporatie is haar eigen hindermacht. Loslaten van de uniforme kwaliteitseisen, eigen normen en regels is een vereiste om een goede voedingsbodem voor samenwerking met bewoners op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid te creëren.

Download hier de PDF: Verkenning Corpovenista Corporatie en Bewoners
Lees meer over dit programma van Kennisplatform Corpovenista
 
   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter