Advies   

Wijkvisie Kort Ambacht Zuid 2020, Zwijndrecht
 

Início heeft in opdracht van de gemeente Zwijndrecht een wijkvisie opgesteld voor de wijk Kort Ambacht Zuid.

Deze visie schetst een beeld van de ontwikkelingsrichting van de wijk voor de komende 10 tot 20 jaar, waarin alle aspecten die de leefkwaliteit in Kort Ambacht Zuid bepalen, in samenhang worden behandeld; sociale, economische, fysieke en organisatorische aspecten.

Aan de wijkvisie is een uitvoeringsprogramma gekoppeld dat voor de eerste 5 jaar de lijnen uitzet om gericht en met overeenstemming van alle betrokken partijen te werken aan een leefbare en prettige wijk voor de toekomst. 'Diversiteit en samenhang' is als missie voor de wijk geformuleerd. De bewoners van diverse pluimage wonen samen in buurten met een eigen karakter. Sociale samenhang wordt versterkt door het buurtkarakter en goede sociale projecten, terwijl de samenhang op wijkniveau wordt gevormd door een sterk bindend element. Dit is de avenue met alle voorzieningen waar de bewoners uit de buurten elkaar kunnen ontmoeten. Dit alles wordt ondersteund door mooie entrees van de wijk met de dijk als groen decor en een diversiteit aan groenvoorzieningen in de wijk.

 
   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter