Advies    

Atlas van gaten in de stad Rotterdam 2005

Rotterdam bouwt, sloopt, herbouwt en dijt uit. In dit proces vallen regelmatig gaten in de stedelijke structuren. Denk aan braakliggende terreinen en leegstaande panden. Hoe lang het gat er ook is, het oogt altijd als een tijdelijkheid. Een gat geeft een gevoel van onbestemdheid. Ook een gat dat intensief en creatief beheerd wordt, blijft een gevoel van ongemak geven. Início bracht de gaten in de stad in kaart.

Wat is de toekomst van een gat in de stad? Wil men verdichten of wil men speelruimte? Wie neemt het initiatief tot het vullen van die gaten? Is een gat aantrekkelijk of irritant? Zien we een gat als potentie of teken van onmacht? Liggen hier ongekende mogelijkheden of ongekende praktische bezwaren?

Rotterdam wil een levendige en creatieve stad zijn. Betekent dit dat er mogelijkheden moeten zijn voor particulieren om een gat in de stad tot het hunne te maken? Of moet het bestuur van de stad zich inspannen om de gaten uit te baten? Kan het gat een impuls zijn om de creatieve klasse aan Rotterdam te binden?

De gaten in de stad zijn in kaart gebracht. De Atlas van Gaten in de stad Rotterdam is een gezamenlijk initiatief van Início en kunstenaarsgroep Observatorium, die er naar streeft kunst in relatie tot ruimtelijke ordening te maken. Studenten van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Planologie van de Hogeschool van Rotterdam maakten een inventarisatie van de gaten naar aantal, maat en aard.

De Atlas wijst op de potenties van de gaten in de stad.
 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter