Detachering

Procesmanager 'Thuis in Schollevaar-Oost'

Woningcorporatie Com•wonen en de gemeente Capelle aan den IJssel hebben een unieke samenwerkingsovereenkomst gesloten. De bloemkoolwijk Schollevaar-Oost verdiende extra aandacht. Het doel van de vier jaar durende samenwerking was de negatieve spiraal doorbreken door een gecombineerde sociale en fysieke aanpak, waardoor stapsgewijs concrete en direct zichtbare verbeteringen gerealiseerd werden. Início is van 2003 – 2006 ingehuurd om het procesmanagement in dit project te verzorgen. Johan Vellinga heeft deze taak op zich genomen en heeft dit werk later overgedragen aan Ina Wernsen.

De aanpak
Er is geld vrijgemaakt om op drie domeinen, te weten woningen, woonomgeving en bewoners, projecten te kunnen uitvoeren. De beide partijen hebben ervoor gekozen een stuurgroep in te stellen waarin managers van Com•wonen en wethouders van de gemeente zitting hebben. Daaronder functioneerde een projectgroep met de diverse projectleiders van beide partijen. Verschillende thema’s en projecten zijn door werkgroepen voorbereid en uitgevoerd. Elk jaar is er een gezamenlijk jaarprogramma gemaakt.

De resultaten
In 2006 is het grootste deel van de projecten afgerond. In samenhang zijn diverse grote en kleine fysieke en sociale ingrepen gepleegd. Enkele succesvolle resultaten zijn de klusweken, met kinderen ingerichte speelplekken, beschilderde Enecohuisjes, woonervaringsproject Librije, privétuinen- en hagenplan, opgeknapte Nabuccotorens, heringerichte pleinen en straten. Om de fysieke ingrepen in samenhang te kunnen uitvoeren, zijn handboeken opgesteld voor afstemming tussen buitenruimte en bebouwing. Middels vele creatieve participatiemethoden, zoals het ‘lopend vuurtje’ en gezellige evenementen kwamen bewoners weer naar buiten. Medewerkers en bestuurders waren veelvuldig op straat te vinden. Bewoners hebben weer vertrouwen in hun wijk. Zij stellen zich steeds actiever op en voelen zich weer thuis.
 
Het vervolg
Na ruim drie jaar werk van Início stond er een stevige en enthousiaste projectorganisatie die flinke verbeteringen in de wijk zichtbaar heeft gemaakt. Het is belangrijk om dit vast te houden en de werkzaamheden binnen beide organisaties regulier te maken. Een belangrijk neveneffect is de verbeterde en hernieuwde samenwerking tussen Com•wonen en gemeente. Zij gaan nu samen aan meer leefbare buurten werken.

Voor meer informatie over dit bijzondere project kunt u contact opnemen met Ina Wernsen.

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter