Uitvoering

Aanpak prive-tuinen Hordijkerveld
 

Hordijkerveld ligt in de deelgemeente IJsselmonde in Rotterdam-Zuid. In de wijk was een herstructureringsproces gaande, waarbij ook de buitenruimte werd opgeknapt. Vanuit Início waren Arjen Rus en Ina Wernsen actief bij de projectuitvoering, in opdracht van Vestia Rotterdam Zuid.

De buitenruimte in Hordijkerveld bestaat uit openbare ruimte (o.a. een singel, bestrating en plantsoen) en privé-tuinen. In de loop der jaren was de buitenruimte verzakt en was de eenheid in het oorspronkelijke patroon van tuinen, erfafscheidingen (hagen) en bergingen nagenoeg verdwenen. Tuinen waren verlengd en hagen vervangen door schuttingen. Het Masterplan Vernieuwing Hordijkerveld zette in op het integraal ophogen en opnieuw inrichten van de buitenruimte en het brengen van eenheid in de uitstraling van Hordijkerveld. Início werd hierbij aangewezen om de projectuitvoering van de privé-tuinen voor haar rekening te nemen. De aanpak van de privé-tuinen hing nauw samen met de ontwikkeling en uitvoering van de inrichtingsplannen voor het openbare gebied.

Het spreekt vanzelf dat in dit proces een goede communicatie met de bewoners van Hordijkerveld essentieel was. Het project staat of valt immers met de welwillendheid van de bewoners. Início verzorgde de coördinatie en communicatie met bewoners die voor het merendeel enthousiast reageerden op de plannen.

In 2007 is het project De Tuinen van Hordijkerveld genomineerd voor de Beautycontest Prachtwijken samen met 6 andere projecten in Nederland.   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter