Profiel

In 30 jaar is Início uitgegroeid tot een veelzijdig advies- en managementbureau voor integrale stedelijke ontwikkeling. In een diversiteit aan projecten voor overheden, woningbouwcorporaties en ontwikkelaars heeft Início bewezen strategische en wetenschappelijke inzichten te kunnen vertalen naar samenhangende en uitvoerbare oplossingen. De kracht van Início zit in praktijkgerichtheid, openheid en de meerwaarde van elkaar versterkende disciplines: sociale geografie, ruimtelijke ordening en planologie, volkshuisvesting, stedenbouwkunde, landinrichting, omgevingstechnologie en vrijetijdswetenschappen.

De Início methode

Início adviseert, detacheert en voert uit. Het schaalniveau loopt daarbij sterk uiteen: van individuele woonwensgesprekken in Schiebroek tot een stedelijk Beleidsplan veiligheid in Schiedam, van projectleider Kindvriendelijke wijk Feijenoord tot buurtprogramma's in Uithoorn en van Impuls wijkbeheer Hellevoetsluis tot procesmanager winkelcentrum Beverwaard. Kenmerkend voor de Início-methode is de hoge mate waarin wij partijen laten participeren om tot een maximaal en breedgedragen resultaat te komen. Met vernieuwende maar in de praktijk bewezen technieken, brengen wij synthese aan waar we tegenstellingen ontdekken. 

Visieontwikkeling in uitvoering

Wijkaanpak en leefbaarheid zijn veelgebruikte begrippen. Maar wat is wijkaanpak eigenlijk en wat verstaan we precies onder leefbaarheid? Início brengt abstracte begrippen tot leven door ze meetbaar te maken. Aansluitend daarop ontwikkelt Início praktische methoden om de leefbaarheid daadwerkelijk te verbeteren. Daarbij richt Início zich op zowel fysieke, sociale en economische als culturele aspecten: de vier pijlers onder ons vakgebied die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Início is in staat een evenwichtige koers uit te zetten, maar ook om een ingeslagen weg tot het einddoel te volgen: visieontwikkeling in uitvoering. Iedere opdrachtgever profiteert van deze brede inzetbaarheid. Van visie die te volgen is. Van uitvoering die recht doet aan de ingezette koers. Van rede tot resultaat.

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter