Advies

Uitvoeringsplan Kindercampus Pendrecht, RotterdamScholen, corporatie, deelgemeente en gemeente Rotterdam hebben de ambitie uitgesproken in Pendrecht een 'Kindercampus' te realiseren. Início heeft begin 2006 een uitvoeringsplan voor de Kindercampus opgesteld. De Kindercampus staat voor het pakket van voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar en voor hun opvoeders. Een uniek project als Kindercampus Pendrecht bevordert een actieve deelname van ouders en kinderen aan de samenleving en het leidt tot integratie in het onderwijs.

In het uitvoeringsplan heeft Início een heldere visie op de realisatie van de Kindercampus naar voren gebracht. Het hoge ambitieniveau en de dromen over hoe de Kindercampus er in de toekomst uit zou kunnen zien, zijn verwoord en verbeeld in het plan.
De Kindercampus wordt een fysiek herkenbare en kindvriendelijke zone in de wijk, waar dagarrangenten worden aangeboden van 7.00 tot 19.00 uur. Ook worden naschoolse activiteiten uitgebreid met een nieuwe accomodatie en komt er een kindertrein die kinderen van de ene naar de andere plek vervoert.
In het uitvoeringsplan zijn voor de thema's Sociaal, Fysiek en Communicatie projecten uitgewerkt. De projecten zijn helder en praktisch beschreven met een tijdspad, financiering en taakverdeling.


Lees over dit onderwerp
in onze bibliotheek (Artikel)
   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter