Detachering

Beleidsmedewerker Sport en recreatie Kralingen-Crooswijk Rotterdam 

Marjolein Witteveen was in 2006 gedetacheerd bij de deelgemeente Kralingen - Crooswijk als beleidsmedewerker welzijn. Zij was in deze functie verantwoordelijk voor de account Sport & Recreatie; een dynamisch werkveld.

Marjolein onderhield voor de deelgemeente de contacten met sport- en recreatieve verenigingen uit de wijken Kralingen en Crooswijk. Daarnaast droeg ze zorg voor het contact met de dienst Sport & Recreatie van de gemeente Rotterdam.

Tijdens haar detachering heeft Marjolein zich onder meer bezig gehouden met de voorbereidingen voor realisatie van een Johan Cruyff Court in de wijk De Esch, de aanvraag van een omvangrijke subsidie in het kader van Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) bij het ministerie van VWS en het beoordelen van ondersteuningsaanvragen van verenigingen. Daarnaast behoorde het leveren van rapportages ten behoeve van de deelgemeentelijke planning & controlcyclus tot haar takenpakket.
   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter