Advies    

Leren van beheren Leidsche Rijn, UtrechtHet project 'Leren van beheren' in Leidsche Rijn, Utrecht is ontwikkeld om toekomstige problemen in beheer en gebruik van de openbare ruimte te voorkomen, door praktijkervaringen uit al bewoonde gebieden in te brengen in het proces van planontwikkeling. Voor de ontwikkeling en implementatie van het project heeft Início de voorbereiding van de aanpak verzorgd. Ook zijn een viertal ontwikkelde instrumenten in de praktijk uitgeprobeerd.

Nu in Leidsche Rijn steeds meer plandelen zijn opgeleverd, blijken zich regelmatig problemen voor te doen met betrekking tot de gebruikswaarde van de openbare ruimte. Deze problemen hebben een nadelig effect op het woongenot van de bewoners en op de relatie tussen gemeente en bewoners. Daarnaast brengen de ingrepen die achteraf nodig zijn om problemen op te lossen, hoge kosten met zich mee. Het project Leren van beheren is ontwikkeld om problemen in het gebruik en beheer van de openbare ruimte te verminderen. Dit gebeurt door de kennis en ervaring die is opgedaan in de reeds opgeleverde gebieden te gebruiken bij de planvorming voor gebieden die nog ontwikkeld moeten worden. Via diverse deelprojecten (instrumenten) wordt invulling gegeven aan de wens om beter te kunnen leren van opgedane ervaringen.

De volgende instrumenten zijn ontwikkeld en getoetst:
  • een checklist die gebruikt kan worden door de deskundigen in ontwerp- en plantoetsingsfase;
  • het organiseren van een bewonerspanel bestaande uit een groepje bewoners dat al langer in Leidsche Rijn woont. Zij brengen hun ervaringen in bij een inrichtingsplan voor een nieuw deelgebied;
  • het ontwikkelen van een voorlichtingsprent die (aanstaande) kopers op een heldere manier duidelijk maakt hoe de toekomstige woonomgeving er uit ziet;
  • invulling van 'grijze vlekken': locaties die samen met omwonenden worden ingevuld, nadat deze hun nieuwbouwwoningen hebben betrokken.

Alle instrumenten zijn uitgevoerd, getoetst en aangepast. Na besluitvorming zijn (bijna) alle instrumenten bij alle inrichtingsplannen ingezet.
 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter